Registrácia - 04/05/2019 - Závody modelov termických vetroňov - f3j