Registrácia - 12/05/2018 - Závody modelov termických vetroňov - f3j