Súťažiaci - 12/05/2018 - Závody modelov termických vetroňov - f3j

Štát / CountryPriezvisko a meno / Last and first nameSenior/JuniorPrimárna frekvencia / Primary frequencyFAI Licencia / FAI License