Registrácia - 13/05/2017 - Závody modelov termických vetroňov - f3j