Propozície

F5J Pohár mesta Holíč

Dátum súťaže:            29. - 30.  8.  2020

Číslo súťaže:               LE-2020-053-01

Organizátor:              ZO Modelári Holíč

Miesto:                       Letisko M. R. Štefánika Holíč

 Kategórie:                F5J - seniori, F5J - seniori 60+, juniori

Štartovné:                 Juniori                - 25€

                                   Seniori               - 45€

                                   Seniori 60+      - 30€

 hlášky:                    www.modelariholic.sk, uzávierka do 26. 8. 2020

Riaditeľ súťaže:       Ing. Miroslav Minařík

Program súťaže:    piatok 28. 8. 2020

                                Príchod účastníkov - tréningové lietanie

                                 17.00 - 18.00 prezentácia pretekárov

                                 sobota 29. 8. 2020

                                7.00 - 8.00 prezentácia pretekárov

                                8.30             otvorenie súťaže

                                 9.00 - 19.00 súťažné lety

                                 nedeľa 30. 8. 2020

                                9.00 - 16.00 súťažné lety, finále a  odovzdanie cien.

Súťažné pravidlá: Súťaž sa bude lietať podľa platných pravidiel FAI

pre kategóriu F5J pre rok 2020.

Ceny:                     Prví traja v každej vekovej a súťažnej kategórii

                               obdržia pohár a najlepší junior pohár.   

  Protesty:             Do 20 minút od incidentu s vkladom 30€.

Strava:                  sobota obed a večera,  nedeľa raňajky a obed

                               pretekár v štartovnom a pomocníci za poplatok 10€

Ubytovanie:         www.modelariholic.sk/ubytovanie

Bezpečnosť:         Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú       

                                zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné

                                 bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, 

                                 inak môže byť zo súťaže vylúčený. 

Poistenie:               Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má

                                 uzavretú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva

                                 a.s. VIG č. 6 596 135 340/verzia 1 pre poistenie činnosti

                                 členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti

Súťaž je organizovaná v spolupráci s mestom Holíč

V Holíči,  6.6.2020

Peter Karnoš

ZO Modelári Holíč