1. 5. 2010 - Malacky F5J

1.5.2010  Malacky F5J seriál MS

Do Gajar, kde sa lietajú preteky cestuje silná zostava, nakoľko P. Jurkovičovi zabezpečujeme i časomeračov. Za náš klub lieta M. Blažek, M. Morava, P. Karnoš, P. Vašíček,. časomeračov robia I. Kepák, M. Baláž, J. Štetina a V. Palkovič. Pomocníci   P. Jahelka, J. Vitásek.

Výsledky