1. 7. 2006 - J. Baláž 80 rokov

1.7.2006 J. Baláž  80 rokov

Zúčastňujeme sa oslavy.