10. 1. 2009 - Trénink

 10.1.2009 tréning

Za pekné slnečného počasia sme absolvovali prvý tréning v roku 2009.