10. 1. 2015 - Spomienka na priateľa

7. 1. 2015 uplynuli dva roky čo nás opustil náš priateľ Peter Hržič. Boli sme zapáliť sviečky na cintoríne a potom sme sa presunuli do Kasína, kde sme pospomínali na pekné a príjemné chvíle, ktoré sme prežili s naším kamarátom.