10. 2. 2017 - Spomienka na Petra Hržiča

V nedeľu 5. februára sme boli zapáliť na cintoríne sviečky nášmu priateľovi Petrovi Hržičovi, lebo by mal nedožitých 69 rokov. A potom v piatok 10. februára sme sa zišli v modelárskej dielni, aby sme si spomenuli na nášho priateľa Petra Hržiča. Pospomínali sme si pri dobrom jedle, dobrom vínku na príjemné zážitky, ktoré sme prežili s Petrom. Popozerali sme si fotografie a videá na ktorých bol aj Peter a v neskorých večerných hodinách sme sa rozchádzali domov.

FOTO