12. 8. 2006 Vlado Stehlík 70 rokov

12.8.2006 oslavujeme 70 - tku Vlado Stehlíka

V týchto dňoch sa Vlado Stehlík dožíva životného jubilea 70 - tych rokov.