13. 12. 2008 - Koniec roku 2008

13.12.2008 Koniec roku 2008

V dopoludňajších hodinách sme uvarili guláš a po lietaní na letisku sme sa všetci zišli v modelárskej dielni. Boli aj pozvaní hostia ako p. farár modelár, ktorý tiež vedie deti v modelárskom krúžku a ostatní ktorí nám pomáhajú s organizáciou pretekov. Predseda  P. Karnoš zhodnotil uplynulí rok a poďakoval sa všetkýn prítomným za prácu, ktorú vykonali za celý rok.F O T O