13 - 14.6. 2009 - Kickunfelegihádza - HUN F3J

13 - 14.6.2009  Kiskunfelegiháza  F3J - 25 pretekárov

Členovia  nášho klubu cestujeme autom P. Jahelku a A. Hrabáčka. Pretekať idú J. Vitásek, M. Minařík a P. Karnoš ako vlekari idú V. Palkovič a ako šofér a vlekar P. Jahelka. Aby sme sa netlačili v jednom aute, tak J. Vitásek cestuje s A. Hrabáčkom.  Na pretekoch slabá účasť. Naším sa nedarí. J. Vitásek rozbíja model.F O T O