13. 8. 1988 - Nitra F3B

13.8.1988  Nitra  F3B krajská súťaž ZSK   10 pretekárov !

Veľmi slabo obsadená krajská súťaž a aj po stránke organizačnej slabo zabezpečená. Naše vystúpenie tiež nemožno nijako vysoko hodnotiť, no postúpili sme. P. Karnoš lieta s Voyagerom, keď predtým v Poprade zrušil Avanta. Na to, že lieta s modelom RC V2 letí dobre a obsadil 3. miesto v ZS kraji. J. Vitásek pri pristátí v úlohe A druhého kola poškoduje trup a úlohu B už neletí. ing. Holas má problémy so súpravou (asi mixer) a tak letí len prvú disciplínu.

  • 1.  ing. Kopecký  Nitra         5619 b.
  • 3. Karnoš                               4179 b.
  • 5. J. Vitásek                          3872 b.
  • 9. ing. Holas                            688 b.

Svetlým bodom je klubový rekord v úlohe C, ktorý vytvoril J. Vitásek časom 20,48 sec. čím prekonal doterajší rekord L. Holasa z Popradu časom 21,6 sec.