15. 12. 2018 - Koniec roku 2018 modelári, Blažek 80-te narodeniny

A ďalší modelársky rok za nami a tak sme si sadli 15.12.2018 v modelárskej dielni, aby sme si spomenuli na chvíle prežité v roku 2018. Tento rok to bolo o to lepšie, že náš člen modelárskeho klubu p. Milan Blažek sa dožil dňa 21.11.2018 pekného životného jubilea 80-tych narodenín.  Tak sme to oslávili spolu pri jednej príležitosti. Prichystali sme malé občerstvenie a posedeli sme do neskorých nočných hodín.

F O T O