15 - 16. 9. 2012 - Bielsko Biala - Poľsko F3J

15 - 16.9.2012  Bielsko Biala F3J - POL

Z klubu ide lietať len P. Karnoš a vlekari idú P. Jahelka a V. Palkovič. Lieta sa tam prvý raz.. Letisko i reštaurácia pekná..