16. 1. 1988 - ustanovujúca schôdza

Po neustálych nedorozumeniach, ktoré často už prekračovali mieru únosnosti sme sa rozhodli a bolo nám aj doporučené odlúčiť sa od Zväzarmu MAZ Holíč.

Z  OV Zväzarmu prišiel pokyn, aby sa ustanovujúca schôdza previedla do 15. 1. 1988.

Na základe týchto skutočností sa 31. 12. 1987 schádza prípravný výbor pre uskutočnenie tejto schôdze.

V sobotu 16.januára 1988 sa koná ustanovujúca schôdza novozaloženej základnej organizácie. Schôdza bola pripravená na úrovni a konala sa v zasadačke SŠM Slovosivo, za účasti Judr. Komínka - predsedu OV Zväzarmu a Š. Havelku - predseda MsVNF Holíč. Vo februári 1988 bola potom plénom OV Zväzarmu schválená nová

           ZO Zväzarmu

        Modelári

        Holíč

v ktorej pracuje klub leteckých a klub lodných modelárov.

predseda                                      Peter Karnoš

hospodár                                      ing. Ladislav. Holas

tajomník                                      Jozef Vitásek

predseda klubu leteckých modelárov

                                                      Ing. Milan Blažek

predseda klubu lodných modelárov

                                                       Teodor Gróf

predseda revíznej komisie        Ján Filip

členovia                                        Karol Švrček

Eduard PisarovičLeteckí i lodní modelári sa schádzajú v priestoroch nad reštauráciou Beseda

Ing. Ladislav Holas a p. Peter Masaryk vedú krúžok leteckých modelárov na I. ZŠ v Holíči.

Milan Valachovič krúžok lodných modelárov v DPaM v Holíči.