16 - 18.6. 1989 - International Bled Cup F3B Kesce Bled - Juhoslávia

16 - 18.6.1989  International Bled Cup F3B Lesce Bled - Juhoslávia

Prvý ročník medzinárodnej súťaže na peknom letisku pod rakúskymi Alpami. Na letisku reštaurácia, terasa, v hangári snád 40 vetroňov, vyhliadkové lety na Cesnách a Piper Cube, proste paráda. Účasť pretekárov z NSR, Talianska,Rakúska, Juhoslávie a J. Vitáska z ČSSR. Konkurencia silná, Decker, Lippertová, Hortzitzovci, Lorencovci a ďalší. Dobré  organizačné schopnosti preukázal náš známy B. Perpar. Ten nás spolu s P. Karnošom vezie do Juhoslávie i naspäť, u neho spíme i stravujeme sa. Zaujímavosť: vklad na súťaž + piknik pre 2 osoby 385 000 dinárov t.j.asi 680 Kčs. Zvíťazil A. Hortzitz z NSR  8717 b.

  • 19.  J. Vitásek            7309 b.