16. 7. 2011 Spišská Nová Ves F5J, F5J/400

16.7.2011 Spišská Nová Ves F5J, F5J 400

Táto súťaž sa lieta v Martine. Za náš klub lieta Milan Morava. V kategórii F5J M. Morava končí na 16 mieste. V kategórii F5J 400 Morava postupuje do finále z tretieho miesta a nakoniec vo finále končí na 4. mieste.

Výsledky

celkové výsledky F5J 400

F5J 400 finále

F5J celkové výsledky

F5J finále

Víťazi F5J

Víťazi F5J

Výťazi F5J 400

Výťazi F5J 400