17. 7. 2011 Martin F5J, F5J/400

17.7.2011 Martin F5J, F5J 400

Z nášho klubu lieta M. Morava. V kateg=orii F5J M. Morava postupuje do finále z 5. miesta a končí na 8. mieste a v kategórii F5J 400 končí na prvom mieste.

Výsledky

F5J 400 celkové výsledky

F5J 400 finále

F5J celkové výsledky

F5J finále

Výťazi F5J 400

Výťazi F5J 400

Výťazi F5J

Výťazi F5J