17. 9. 2020 - Smutná udalosť

Dňa 17. septembra 2020 nás navždy opustil náš priateľ Janko Štetina vo veku 74 rokov. Na poslednej ceste sme ho odprevadili dňa 24. 9. 2020.

Česť jeho pamiatke!