18. 12. 2004 - Ukončenie roku 2004

18.12.2004  Ukončenie roku 2004.

Trocha predčastne sa v hojnom počte schádzame na chate P. Karnoša. O občerstvenie sa stará V. Palkovič.