Konečné poradie seriálu Majstrovstiev Slovenska F3J 1999

  • 1.  I. Ďurka          SP.N.Ves                3127,4 b.
  • 9.  p. Karnoš                                         2980,3 B.
  • 10. j. Vitásek                                        2978,6 B.
  • 11. ING. m. Minařík                          2970,3 B.
  • 18. b. Perpar                                        2723,3 B.
  • 21. p. Masaryk                                    2689,4 B.
  • 28. v. Erös                                             2521,5 B.
  • 42. ING. m. Blažek                            1728,9 B.  ( 2 súťaže )

Ing. Holas sa v roku 1999 nezúčastnil ako pretekár ani