2 - 3. 5. 2009 - Holíč EuroTourCity Cup Holíč F3J

2 - 3.5.2009  Holíč EuroTour, City Holíč F3J

Už v piatok sa postavili stany na letisku a všetko sa prichystalo. V sobotu a nedeľu za  pekného počasia sa odlietali preteky. Preteky otvoril primátor mesta Z. Čambal. Potom v nedeľu bol tiež odovzdať ceny víťazom.F O T O