2. - 3. 9. 2017 - Tekovský Hrádok F3J Eurotour

Začiatkom septembra sa v Tekovskom Hrádku na letisku Dr. Littvu lietala ďalšia súťaž zo seriálu Eurotour v kategórii F3J. Súťaž bola plánovaná na 8 základných kôl a 3 finálové lety.Nakoľko bolo nevhodné počasie ( pršalo v nedeľu ) Jury rozhodla, že sa odlieta len  7 základných kôl a 2 finálové lety. Z nášho klubu nelietal nikdo, ale sme boli pomôcť s organizáciou súťaže. M. Minařík bol štartér, V. Palkovič bol vo výpočtovom stredisku P. Karnoš, P. Jahelka a J. Vitásek časomerači.

F O T O