Prvá a úspešná sezóna leteckomodelárskeho klubu v novej ZO Zväzarmu je za nami. Poradie jednotlivcov pri bodovaní 5, 3, 1 bod na VT. je nasledovné:

  • 1.  J. Vitásek                      82 bodov        18 súťaží
  • 2.  P. Karnoš                       65 bodov        14 súťaží
  • 3.  ing. M. Minařík            61 bodov         13 súťaží
  • 4.  ing. L. Holas                 53 bodov         12 súťaží
  • 5.  P. Masaryk                    50 bodov         14 súťaží
  • 6.  ing. M. Blažek              45 bodov           9 súťaží
  • 7.  K. Švrček                        33 bodov           7 súťaží
  • 8.  R. Staňka                        28 bodov           6 súťaží

Obsadili sme prvých sedem miest na okresnej súťaži RC V2 seniorov, 1. miesto juniorov, P. Karnoš obsadil 3 miesto na krajskej súťaži F3B, J. Vitásek 5. miesto na Majstrovstvách SSR F3B a ing. M. Blažek 1. miesto na neoficiálnych majstrovstvách SSR RC V2 ! V rebríčku RC V2 SSR je  ing. M. Blažek na druhom mieste a J. vitásek na 6. mieste. Okrem toho sme dosiahli rad dobrých umiestnení na verejných súťažiach. Finančná bilancia je veľmi dobrá, dostali sme

  • 1000 Kčs od  Ms VNF Holíč 3500 Kčs od OV Zväzarmu 4000 Kčs od MsNV Holíč 2500 Kčs od ZK ROH Nafta Gbely

Škoda len, že väčšina finančných prostriedkov sa dostala až na konci roka.