26. 2. 2005 - Sťahovanie

1.2.2005  uzatvára predseda LMK P. Karnoš s Prvou teplárenskou zmluvu o prenájme nebytových priestorov a tak 26.2.2005 sa sťahujeme do nových priestorov - bývalá Materská Škola na Školskej ulici.