27. 1. 2018 - Spomienka na Petra Hržiča

Dňa 27. januára 2018 sme sa zišli v modelárskom klube pri príležitosti nedožitých 70 - tych rokov nášho priateľa Petra Hržiča. Zaspomínali sme si na chvíle prežité s Petrom. Nechýbalo ani dobré jedlo a vínko. V neskorých večerných hodinách sme sa rozišli domov.

F O T O