28 - 29. 8. 2010 - Trnava EuroTour F3J

28 - 29.8.2010  Trnava EuroTour F3J

Do Trnavy cestujeme skoro všetci členovia klubu a ešte viac nakoľko trnavskú súťaž poriada náš klub. Za holíčsky klub lietajú J. Vitásek, P. Karnoš, P. Vašíček a M. Minařík, ktorý robí i štartéra. Časomerači a pomocníci idú P. Jahelka, M. Baláž, I. Kepák, Marián Karnoš, Martin Karnoš, Š. Vašíček, I. Palkovič, V. Palkovič, L. Palkovič, A. Valachovičová, J. Štetina.V súťaži sa nedarí P. Karnošovi a rozbíja model Espadu. Do finále sa z našich nedostal ani jeden.

Výsledky

Výsledky finále TRNAVA 2010