29. 3. 2013 - Smutná udalosť

29.3.2013 Smutná událosť

Image000007

Dňa 29.3.2013 nás navždy opustil náš člen klubu p. Jozef Hrnčirík vo veku nedožitých 60 - tych narodenín.

Česť jeho pamiatke!