3. 11. 2014 - Smutná událosť

Dňa 29.10.2014 nás navždy opustil náš člen modelárskeho klubu  pán  Borut Perpar vo veku nedožitých 74 rokov. Na poslednej ceste za náš klub a modelárov Slovenska ho boli odprevadiť predseda klubu P. Karnoš, J. Vitásek a V. Palkovič.

Česť jeho pamiatke !