3. 3. 1989 - Prijatie športovcov mesta

3.3.1989  PRIJATIE

najúspešnejších športovcov mesta za rok 1988 u predsedu MsNV Holíč. Zúčastnilo sa ho asi 40 športovcov a trénerov, z našej ZO boli pozvaní ing. Blažek, J. Vitásek a lodný modelár J. Valachovič. Za predstaviteľov mesta boli prítomní ing. Glonkovská, ing. Gogulka a s. Havelka

IMAG2243

Od 1.1.1989 platia nové VT. v kategórii RC V2

  • I VT  1100             doteraz   850 II VT   950                                 700 III VT  750                                 550