3. 6. 1990 - Mítink VPN

3.6.1990  Mítink VPN na letisku

Za účasti predsedu FZ A. Dubčeka a ďalších hostí. Lietame v rámci kultúrneho programu pred pár tisícami ľudí