30 - 31. 7. 2011 Holíč EuroCup F5J, F5J/400

30 - 31.7.2011 Holíč  EuroCup F5J, F5J 400 - 48 / 46 pretekárov

Z nášho klubu lieta M. Morava V kategórii F5J postupuje do finále z 9. miesta a končí na 7. mieste. V kategórii F5J 400 ide do finále s 13. miesta a končí na 7. mieste. O stravu sa stará tradične Pipi Grila guláš I. Hržič , J. Hrnčirík a V. Palkovič.

Výsledky

F5J 400 celkové výsledky

Finále F5j 400

F5J celkové výsledky

Finále F5j