4. 1. 2019 - Smutná udalosť

Dňa 30.12.2018 nás navždy opustil náš priateľ, modelár Dr. Janko Littva vo veku nedožitých 63 rokov. Z nášho klubu sme ho boli vyprevadiť dňa 4. 1. 2019 na poslednej ceste.

Česť jeho pamiatke !