4. 5. 2013 Malacky F5J

4.5.2013  Malacky F5J - 30 pretekárov

Malačanom pomáhame s časomeračmi a liettajú P. Karnoš a M. Blažek. M. Morava maróduje a príde sa len cez vychádzku pozrieť.Časomeračov robia P. Jahelka, J. Štetina V. Palkovič a L. Palkovič. Aj Peter aj Milan sa dostali do finále. Karnoč z 3. miesta a Blažek zo 4. miesta. M. Blažek aj na 4. mieste končí, ale P. Karnošovi zhorí regulátor a tak padá do obilia a rozbíja krídla. Teda končí na 8. mieste.

Výsledky

Celkové výsledky F5J

Celkové výsledky F5J 400