4 - 5. 3. 1989 - Školenie

4 - 5.3.1989 školenie

športových komisárov II. triedy v rekreačnom stredisku v Demandiciach. Školenie absolvoval K. Švrček a P. Masaryk. J. Vitásek sa zúčastnil ako lektor.