4 - 5. 8. 2012 - Holíč EuroTour F5J, F5J/400

4 - 5.8.2012  Holíč EuroTour F5J, F5J 400 - 38 / 27 pretekárov

Z nášho klubu lietajú M. Morava, M. Blažek a P. Vašíček.  O stravu sa tradičnre stará Pipi Gril a v kuchyni I. Hržič, A. Szláma J. Hrnčirík a V. Palkovič. Tento rok je prídavok vo forme čerstvo vyškvačených oškvarkov. V kategórii F5J postupujú všetci naši pretekári do finále.M. Blažek z 5 miesta a končí 7., P. Vašíček z 7. miesta končí 9. a M. Morava z 9. miesta a končí na 10. mieste. V kategŕii F5J 40 postupuje len M. Morava zo 6. miesta a končí na 10. mieste a M. Blažek končí na 17. mieste.

Výsledky

Celkové výsledky F5J + finále

Celkové výsledky F5J-400

F5J-400 finále