5 - 12. 11. 1989 - Okresná výstava modelov Holíč

5 - 12.11.1989 Okresná výstava modelov Holíč

Náš klub je poverený organizáciou celookresnej výstavy modelov, ktorú inštalujeme v DP a M na celkom dobrej úrovni. Jej zahájenia sa zúčastnil i predseda MsNV s. ing. Kanda. Výstavu prehliadlo takmer 1000 žiakov a občanov mesta.