5. 2. 2016 - Spomienka na priateľa

7. januára 2016 boli tri roky, čo nás navždy opustil náš priateľ Peter Hržíč. Tohto roku sme sa zišli až 5. februára  čo pripadá na deň Petrových nedožitých 68 narodenín. Tento rok sme posedeli pri tatárskom bifteku, zemiakových plackách, dobrom víne či čapovanom pive v modelárskej dielni. Popozerali sme na fotografie a pospomínali na nášho dobrého priateľa a v neskorých nočných hodinách sme sa rozišli.