5. 6. 1988 - Trnava

5.6.1988  Trnava  krajská súťaž pionierov

Na krajskej pionierskej súťaži náš klub reprezentoval P. Karnoš. V kategórii A3 nalietal 146 sec.