5 - 6. 5. 2012 - Holíč EuroTour F3J

5 - 6.5.2012  Holíč Eurotou F3J - 57 pretekárov

V piatok sa všetko chystá na letisku, stavajú sa stany, vytyčuje sa báza atď. Z nášho klubu lieta len B. Perpar. O stravu a bufet sa stará tradične Pipi Gril a guláš a v nedeľu raňajky a obed I. Hržič, J. Hrnčirík, A Szláma  a V. Palkovič. Vo výpočtovom stredisku je M. Baláž a I. Kepák.Ceny víťazom odovzdala poslankyňa SR p. V. Kučerová

Výsledky

Celkové výsledky