7. 10. 1989 - Brezová modelársky kvíz

7.10.1989 Brezová modelársky kvíz

ktorý poriadal OV Zväzarmu na záver týždňa brannej aktivity. Zúčastňujú sa ho družstva Rohožníka, Myjavy a naši. v zložení Masaryk, Valachovič a Mikl. Sme dobrí aj v politickom dianí a obsadili sme 2. miesto.