7 - 8.5. 2011 - Holíč Interfly F3J

7 - 8.5.2011 Holíč Inetrfly F3J - 39 pretekárov

Preteky otvoril primátor mesta Z. Čambal, p. Sidor a P. Baláž. Lietalo sa za dobrého počasia. O občerstvenie sa stará Pipi Gril a v kuchyni I. Hržič a V. Palkovič. Ceny predal p. Sidor, Dr J.  Littva a P. Karnoš

Výsledky

Výsledky F3J Interfly