Apríl 2007 - Forli - ITA F3J EuroTour

4.2007  Forli - ITA  F3J EoroTour

Súťaže sa zúčastnil V. Erös, ktorý si spravil výlet do Slovinska a potom pokračovali spolu s B. Perparom.