Január 1998 - Prijatie športovca roku 1997

Január 1998 - Prijatie športovcov u primátora mesta ing. Hrušeckého

Za výsledky v roku 1997 bol navrhnutý za náš klub ing. M. Minařík - blahoprajeme !