Január výpoveď nájomnej zmluvy

Január 2005  Výpoveď nájomnej zmluvy.

Dňom 1.1.2005 začína plynúť 3 - mesačná výpoveď z dielne, ktorú sme obhospodarovali od februára roku 2000.