September 1997

S Espritom lieta J. Vitásek, ing. M. Blažek a V. Erös, neskôr aj ing. Minařík.

Čas letí, je to už 10 rokov, teda akési jubileum, od založenia samostatného klubu. Niektorí členovia klubu odpadli, niektorí sú naďalej aktívni, niektorí menej. Predsedom klubu zostáva P. Karnoš a s potešením konštatujeme návrat staronového člena, podnikateľa V. Erösa.

V tomto čase je nás 12 - P. Karnoš, ing. M. Blažek, ing. L. Holas, V. Erös, ing. M. Minařík, ing. R. Staňka, J. Vitásek, P. Masaryk, K. Švrček, čestný člen B. Perpar zo Slovinska, V. Hlubocký a R. Krkoška. Venujeme sa naďalej len kategórii RC  bezmotorových modelov - F3J. Lietame s vlastnými modelmi a niektorí s celokompozitovvými modelmi ESPRIT z dielne ing. J. Müllera z Piešťan. Máme i novú dielňu v garáži zdravotného strediska, keď predtým sme asi 1 a pol roka boli v budove MŠ na školskej ulici.