Výsledky za rok 1989

Bodové hodnotenie za rok 1989

  • 1.  J. Vitásek              77 bodov        17 súťaží
  • 2.  ing. L. Holas         68                      16
  • 3.  P. Masaryk             57                     15
  • 4.  P. Karnoš                56                     13
  • 5.  ing. M. Minařík       43                     10
  • 6.  ing.  Blažek             38                      8
  • 7.  K. Švrček                 15                      6
  • 8.  R. Staňka                 10                      2

Dosiahli sme 9 víťazstiev v kategórii RC V2 ing. Blažek obsadil 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii RC V2 a J. Vitásek 7. miesto na Majstrovstvách ČSSR  F3B. Z klubu počas sezóny odchádza R. Staňka pre nezhody počas výroby formy na trup. 17. november - koniec totalitného systému - končí éra KSČ a tým aj nezmyselných socialistických záväzkov. Aj štruktúra modelárskej činnosti sa mení. Končíme v Zväzarme, vytvára sa nová organizácia. Zväz záujmových združení a činností a v ňom Klub leteckých modelárov Slovenska patriaci pod Zväz modelárov Slovenska.